Tuyển dụng

Danh sách công việc

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QC BIẾT TIẾNG TRUNG

Lô CN7, KCN Phúc Yên, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÓ PHÒNG QC

Lô CN7, KCN Phúc Yên, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thỏa thuận

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Lô CN7, KCN Phúc Yên, Phường Phúc Thắng, Thành Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Thỏa thuận